Nepali Health Media : Health News, Health Tips, Health Book, Health Education

Nepali Health Media, Health News, Health Tips, Health Tips in Nepali, Nepal,

मस्तिस्क को सबै भन्दा ठुलो भाग कुन हो ?

१. मानव मस्तिस्क को सबै भन्दा ठुलो भाग कुन हो ?

उत्तर : सेरेब्रम 

२. नङ कुन पदार्थ ले बनेको हुन्छ ?

उत्तर : केराटिन

३. मानव शरीर मा कति वटा फोक्सो हुन्छ ?

उत्तर :

४. यदि तपाईलाई सिधा भएर उभिन लगाइन्छ भने तपाइको शरीर को कुन अंग बढी एक्टिभ भएको  हुन्छ ?

उत्तर : कान

५. मुटु बाट शरीर को सबै अंग मा रगत प्रवाह हुनुलाई के भनिन्छ ?

उत्तर : रक्त संचालन 

६. मानव शरीर को सबै भन्दा ठुलो अंग कुन हो ?

उत्तर : छाला 

७. हड्डी को भित्रि भाग मा के रहेको हुन्छ ?

उत्तर : बोन म्यारो (Bone Marrow)

८. एक बयस्क व्यक्ति को शरीर मा कति वटा हड्डी हुन्छन ?

उत्तर : २०६

९. छातीको वरीपरी भएको हड्डी जसले मुटु फोक्सो जस्ता अंगहरुलाई बचाउने गर्दछ भने ती हड्डीहरुलाई के भनिन्छ ?

उत्तर : करंग 

१०.  हाम्रो शरीरको मेरुदण्ड बनाउने हड्डीहरूलाई के भनिन्छ?

उत्तर : Vertebrae