Nepali Health Media : Health News, Health Tips, Health Book, Health Education

Nepali Health Media, Health News, Health Tips, Health Tips in Nepali, Nepal,

चन्द्र ग्रहण र सुर्य ग्रहण कसरी र किन लाग्दछ ?

बुझ्नु पर्ने कुरा:

तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो, कि जब तपाइँ कुनै एक बलिरहेको बत्तिको अगाडी उभिनु हुन्छ तब तपाइँको छाया तपाइँको पछाडि पर्दछ । तपाइँ बत्ती को अगाडी उभिँदा तपाइँको  पछाडिको जमिनमा तपाइँको छायाँ परे झैं

ब्रमाण्ड मा पनि सुर्य को अगाडी पृथ्वी परी पृथ्वी को छायाँ चन्द्रमा मा पर्दछ  र सुर्य को अगाडि चन्द्रमा पर्दा चन्द्रमा को छायाँ पृथ्वी मा पर्दछ   यसरी एक ग्रह(पृथ्वी ) को छायाँ अर्को उपग्रह (चन्द्रमा) मा पर्दा वा उपग्रह (चन्द्रमा) को छायाँ ग्रह (पृथ्वी ) मा पर्दा यानिकी एक को छायाँ अर्को मा पर्दा ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

तपाईंलाई यो थाहा होला कि “सुर्य को वरीपरी पृथ्वी र पृथ्वी को वरीपरी चन्द्रमा घुम्ने गर्दछ” ।

यसरी घुम्दै गर्दा जब सुर्य को ठिक अगाडी चन्द्रमा वा पृथ्वी पर्दछ त्यतिबेला  चन्द्रमा को  छायाँ पृथ्वीमा वा पृथ्वी को छायाँ चन्द्रमा मा पर्दछ र यसरी एकको छायाँ अर्कोमा पर्नु  नै ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

चन्द्र ग्रहण र सुर्य ग्रहण

यो माथिको  फोटोमा हेर्नुहोस , जहाँ सुर्य एक ठाउँ मा बसेको छ ।

यहाँ पृथ्वी, सुर्य को वरीपरी घुम्दै गर्दा र चन्द्रमा, पृथ्वीको वरीपरी  घुम्दै गर्दा, एक पट्टी चन्द्रमा सुर्यको ठिक सिधा अगाडी परेको देखिएको छ  र अर्को मा पृथ्वी सुर्य को ठिक सिधा अगाडी परेको देखिएको छ । यानिकी एक पट्टी सुर्य र पृथ्वी को विचमा चन्द्रमा परेको छ र अर्को पट्टी सुर्य र चन्द्रमा को बिचमा पृथ्वी परेको छ ।


Read More:


यसरी सुर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा सिधा लाइनमा पर्दा सुर्य को अगाडी पृथ्वी र पृथ्वी को अगाडी चन्द्रमा पर्दा, सुर्यको प्रकाशलाई पृथ्वी ले  छेकी दिन्छ र चन्द्रामा मा पृथ्वी को छायाँ पर्न जान्छ ।

यानिकी सुर्य र चन्द्रमा को बिचमा पृथ्वी पर्दा सुर्य को प्रकाश लाई पृथ्वीले छेकेर पृथ्वीको छायाँ चन्द्रमामा पर्दछ । यसरी पृथ्वी को छायाँ चन्द्रमा मा पर्नु लाई चन्द्र ग्रहण लाग्नु भनिन्छ । ठिक त्यसैको उल्टो

सुर्य, चन्द्रमा  र पृथ्वी एक सिधा लाइन मा पर्दा सुर्य को अगाडी चन्द्रमाचन्द्रमा को अगाडी पृथ्वी पर्दा, यानिकी सुर्य र पृथ्वी को बिचमा चन्द्रमा पर्दा सुर्य को प्रकाश लाई चन्द्रमा ले छेक्दछ र चन्द्रमा को छायाँ पृथ्वी मा पर्दछ । यसरी सुर्य को प्रकाश लाई चन्द्रमा ले छेकेर  चन्द्रमा को छायाँ पृथ्वी मा पर्नुलाई सुर्य ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

जसरी तपाइँले बलेको बत्तिको अगाडी उभिँदा तपाईंको छाया जमिन मा पर्छ ठिक यसरी नै एक ग्रह को छायाँ अर्को उपग्रह मा पर्दछ वा उपग्रह को छायाँ अर्को ग्रह मा पर्दछ यसैलाई नै  ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

यहाँ पृथ्वी एक ग्रह हो र चन्द्रमा पृथ्वी को एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह हो ।

सुर्यग्रहण कसरी लाग्छ ? के हो सुर्य ग्रहण ?

हामीलाई थाहा छ कि सुर्य ले प्रकाश दिन्छ र यो प्रकाश सुर्य बाट आइ रहदा जब चन्द्रमा पृथ्वी को अगाडी हुन्छ तब सुर्य को प्रकाश लाई चन्द्रमा ले छेक्दछ र चन्द्रमा को छाया पृथ्वी मा पर्दछ यसलाई सुर्य ग्रहण भनिन्छ ।

solar eclipse

चन्द्रग्रहण कसरी लाग्छ ? के हो चन्द्र ग्रहण ?

चन्द्रमा ले पृथ्वी को वरीपरी र पृथ्वी ले सुर्य को वरीपरी घुम्दै गर्दा सुर्य,पृथ्वी र चन्द्रमा एक सिधा रेखा पर्दा सुर्य को सिधा अगाडी पृथ्वी पर्दछ र पृथ्वी को अगाडी चन्द्रमा पर्दछ यो बेला पृथ्वी ले सुर्य को प्रकाश लाई छेक्दछ र पृथ्वी को छाया चन्द्रमामा देखिने गर्दछ ।  यसरी सुर्य को प्रकाश लाई पृथ्वी ले छेकेर पृथ्वी को  छायाँ चन्द्रमा मा पर्नू लाई चन्द्र ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

हाम्रो पृथ्वीबाट देखिने ग्रहण जम्मा २ प्रकार का मात्र हुन्छन । ती हुन्

  • सुर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण मात्र

सुर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण को फरक

हेर्ने हो भने यसरी पनि  बुझ्न सकिन्छ : सुर्य को प्रकाश चन्द्रमा मा पर्न जाँदा बीच मा पृथ्वी परि दिन्छ र पृथ्वी ले सुर्य को प्रकाश लाई छेकी दिन्छ यो बेला को पृथ्वी को छाया चन्द्रमा मा पर्दछ र चन्द्र ग्रहण लाग्दछ । भने

सुर्य को प्रकाश पृथ्वी मा पर्न जाँदा बिचमा चन्द्रमा परि दिन्छ । यो बेला चन्द्रमा ले सुर्य को प्रकाश लाई छेकी दिन्छ र चन्द्रमा को छायाँ पृथ्वी मा पर्न जान्छ यसलाई सुर्य ग्रहण लाग्नु भनिन्छ ।

यही कारण सुर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण लाग्ने गर्दछ ।

यस्तै-यस्तै राम्रा-राम्रा जानकारीहरु सेयर गरि सबै समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गर्न नभुलौं।  धन्यवाद